• Teolożka feministyczna

    Widzieć przyszłość

    Trudno zmieniać coś na „dziewiczym” terytorium, jednak dobrze widzieć dobre przykłady z innych miejsc na świecie. Może to po porostu widzieć przyszłość?

    Możliwość komentowania Widzieć przyszłość została wyłączona