Teolożka feministyczna

Wprowadzenie w tematykę teologii feministycznej

Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich. Marka 9,35 

 „Czasami zastanawiam się, czy te słowa Jezusa stały się czystą utopią, czy są może jedynie dobrym życzeniem wobec ludzkiej natury chęci władzy i kontroli? Dlaczego tak powszechnie naśladowcy Chrystusa dyskryminują kobiety? Dlaczego próbują je kontrolować w sferze seksualnej i stosują wobec nich przemoc, mając na ustach bogobojne hasła?

Niewątpliwie to Reformacja otworzyła kobietom drogę do ordynacji i duchowej służby w Kościele. Jak to mogło się stać skoro sam Luter wcale nie był feministą? Obecnie możemy mówić o dwustu latach tradycji ordynowania kobiet na osoby duchowne. Co pastorki wniosły w świat chrześcijańskich kościołów i dlaczego możemy je spotkać na ulicach podczas demonstracji o prawa człowieka na całym świecie?

Chciałabym przybliżyć Wam nieco teologię feministyczną, która jest interdyscyplinarną platformą jednoczącą kobiety zajmujące się m.in. egzegezą Pisma Swiętego, teologią systematyczną, socjologią religii, które wnoszą do świata teologicznych znaczeń zupełnie nowe spojrzenie. Kobiece spojrzenie. Czym się ono różni od teologii typowo „męskiej”?”

Możliwość komentowania Wprowadzenie w tematykę teologii feministycznej została wyłączona