Teolożka feministyczna

Religia i przemoc?

Czy religia może wspierać przemoc? W jaki sposób? Co opowiada nam historia chrześcijaństwa? W jaki sposób dzisiaj religijne postawy, przekonania, wartości, instytucje mogą wspierać relacje przemocy?

Czym jest przemoc? Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby (grupy osób) wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki (lub grup społecznych), powodując cierpienia i szkody.

Dlaczego warto się przyjrzeć temu tematowi?

Religia odnosi zdefiniowaną przez człowieka rzeczywistość (np. role społeczne, struktura społeczna, instytucje, władza) do rzeczywistości świętej i uniwersalnej, nadając jej przymioty pewności, trwałości oraz wartościując pozytywnie i normatywnie. Mówiąc inaczej, stworzonym przez człowieka nomosom nadaje kosmiczny status. (Zob. I. Borowik, Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, Kraków 1997)

Legitymizująca rola religii, w tym instytucji Kościoła nie polega jedynie na teoretycznym przyzwoleniu, lecz ma sens dopiero w praktyce życia codziennego, w którym religia jest zakorzeniona (Zob. P. Berger, Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Kraków 1997).

Poniższa prezentacja jest wprowadzeniem w temat i nie wyczerpuje zagadnienia. Nagranie ze potkania z seniorami w świetlicy wielopokoleniowej w Parafii w Ełku.