Artykuły, notatki i blog

Jego ścieżki

Jest zawsze tam, gdzie bezdomni, samotni, uciekający, marginalizowani czy dyskryminowani; jest tam, gdzie brakuje, gdzie nie starcza, gdzie bywa ciężko, gdzie cicho i pod górkę, gdzie życie nie daje łatwych odpowiedzi,
to nie tak, że tych, którym łatwiej i wygodniej nie wybrał, 
tylko my nie zawsze wybieramy te same ścieżki, co On…