Teolożka feministyczna

polskie reflaksje nad feminizmem

blackWczoraj wysłałam ankietę mojego znajomego badającą nastroje i poglądy kobiet nt. ich roli w życiu kościelnym, rodzinnym i społecznym. Jednocześnie siedzę godzinami i ściągam artykuły w j. ang. nt. teol. feministycznej, która od 30 lat kwitnie za naszymi granicami. I tutaj owe zestawienie nie jest przypadkowe. Boleje bowiem, że na polskim gruncie feminizm kojarzy się jedynie z lewackimi działaniami, a same kobiety nie uczestniczą szeroko w dyskursie społecznym, a cóż mówić o teologicznym. Teologia feministyczna w naszym kraju tli się jak mała zapałka w porównaniu do lasu ognia innych dziedzin teologii. A przecież mam poglądy prawicowe i jestem feministką. Wszyscy mnie pytają, czy to możliwe? Możliwe, niestety w naszym kraju-trudne. Chciałabym zmian i docenienia feminizmu przez kobiety w naszym pięknym kraju. Feminizm wniósł wiele zmian w psychologiczne i społeczne postrzeganie kobiety, w zauważenie jej dyskryminacji, redefiniował wiele paradygmatów społecznych i wywalczył nowe prawa ekonomiczno – społeczne dla kobiet. Feminizm jest szerokim ruchem, pod skrzydłami którego kryje się wiele społecznie dobrych i reformatorskich zmian, jednocześnie współegzystujących z rewolucyjnymi postulatami radykalnych odmian ruchu. Potrzeba dobrej znajomości tematu, by umieć wrażliwie spojrzeć na tą różnorodność i krytycznie ocenić jej wartość. Chrześcijaństwo powinno, moim zdaniem, podjąć daleko szerszy dialog z feminizmem by na polskiej scenie społeczno – opiniotwórczej być głosem nie tylko rozsądku, ale i twórczej alternatywy.

Możliwość komentowania polskie reflaksje nad feminizmem została wyłączona