Teolożka feministyczna

biegiem kilka dotknięć Ewangelii

angelW kontekście kultury, gdzie kobietom nie można było pobierać teologicznych nauk, czy uczestniczyć w religijnych dysputach, Chrystus pochwala wybór Marii i pozwala jej słuchać jego nauczania wśród pozostałych uczniów, zamiast spełniać naglący obowiązek, pomagając siostrze w różnych posługach.

Mimo obyczajowych zasad, kiedy mężczyźni nie rozmawiali z nieznajomymi kobietami, a Żydzi stronili od Samarytan, Chrystus rozmawia z Samarytanką o głębokich prawdach wiary i objawia się jej wprost jako Mesjasz.

Mimo, że w żydowskiej religijności kobiety nie odgrywały znaczącej roli, a ich świadectwo nie liczyło się przed sądem, to kobietom najpierw Chrystus objawia się po swojej śmierci, je wybiera na swoich pierwszych świadków zmartwychwstania.

Każde opisane w Ewangelii spotkanie Chrystusa z kobietami opisuje niezwykłą postawę – pełną nonkonformizmu, szacunku wobec kobiet i głębokiej akceptacji.

Możliwość komentowania biegiem kilka dotknięć Ewangelii została wyłączona