• Isac Goulart
    Kazania

    Między Bogiem a kobietą

    Jeszcze nie udało mi się usłyszeć z ust mężczyzny-księdza dobrego kazania na temat choćby jednego spotkania Jezusa z kobietami, jakie odnajdujemy w czterech Ewangeliach Nowego Testamentu. Jest tych historii trochę  – każde inne, ciekawe, zaskakujące, budujące. Nie wiem, co jest powodem tego braku? Czy blokadą są stereotypy płciowe? Czy jakiś strach przed światem kobiet? Zderzyłam się jednak wielokrotnie z próbą skrajnej oceny relacji Jezusa wobec kobiet – od takich, które sugerowały jego romans z Marią Magdaleną, aż po stwierdzenia, że skoro Jezus nie miał żony, i nie wybrał żadnej kobiety do grona dwunastu apostołów, to musiał tych kobiet nienawidzić… Dzisiaj nieco wbrew własnym zasadom, podążę drogą sugestii niektórych męskich teologów,…