• Teolożka feministyczna

  niewinne pytanie

  Wczoraj byłam na spotkaniu organizowanym dla różnych Kościołów oraz związków wyznaniowych przez minister Radziszewską {minister ds. równego traktowania}. Pod koniec spotkania była dyskusja na jaki temat ma się odbyć kolejne spotkanie. Pani minister zaproponowała by porozmawiać, co jako różne Kościoły możemy wspólnie zdziałać na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w naszym kraju. Powiedziała to z nieukrywanym entuzjazmem i niewinnością osoby, która najwyraźniej mało ma do czynienia ze środowiskiem duchownych i teologów. Powstrzymywałam się by nagle nie parsknąć ze śmiechu w tym zacnym towarzystwie. Cała bowiem sytuacja i te na wskroś proste i urocze pytanie spowodowały konsternację. Część osób zaczęło się szyderczo uśmiechać, część pod nosem coś komentować, a ktoś…

 • Teolożka feministyczna

  teologiczne science-fiction czyli teoria bez doświadczenia

  Rozważania polskich księży na temat roli kobiety w Kościele oraz wszelkie dywagacje, jakie czytałam na temat dlaczego akurat kobiety nie nadają się na duchownych bardzo często są „suchą” pozbawioną doświadczeń pustą paplaniną. Bowiem nie jest tak, że kobiety mogły się wykazać w roli duchownych i niestety się nie sprawdziły… Nie jest prawdą, że okazało się, że kobiety miały szczere chęci, ale niestety nie wyszło. Lub też nie jest tak, że kobietom się wydawało, ale niestety Bóg zesłał na nie pioruny i plagi, kiedy tylko stawały przy ołtarzu… Nie jest również prawdą, że kobiety „się pchały”, ale Bóg nie błogosławił… Jest bowiem tak, że zanim kobiety podjęły próby, już je zdyskwalifikowano.…

 • Teolożka feministyczna

  czego chce Duch Święty?

  Od razu napiszę, że pytanie w nagłówku wpisu to pytanie retoryczne. Dlaczego? Bowiem nie raz spotkałam osoby, które wiedziały co Bóg chce, nawet bardzo konkretnie i szczegółowo w tematach, o których np. Pismo Św. milczy… {tak więc, żeby było to jasne – pytanie retoryczne!} ~~~~ Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. I Kor 12,8-11 ~~~~ Zakładając, że…

  Możliwość komentowania czego chce Duch Święty? została wyłączona
 • Teolożka feministyczna

  słodka przerwa

  Po dłuższej nieobecności, zapowiadam jeszcze chwilkę niebytu na tej małej „wysepce herezji” pośród morza cyberprzestrzeni. Mój słodki powód ma na imię Zofia Anastazja i za tydzień kończy 3 miesiące. Moja życiowa nowela przygodowa pod tytułem „ciąża” oraz jej dalszy ciąg w (podobno) niekończącej się powieści fantasy „macierzyństwo” przynosi mi wiele ciekawych doświadczeń. Ciekawych na pewno pod względem demitologizacji tych obu zjawisk. Jako 30latka z psychicznie dręczącym wieloletnim problemem niepłodności, nasłuchałam/naczytałam się tak wielu mitów nt. macierzyństwa, że wręcz urosło ono do postaci abstrakcyjno-mistycznej rzeczywistości. Mam na myśli również cały zbiór informacji z „teologicznego” podwórka, które pisane przez mężczyzn „nie dotykały stopą ziemi”. Brakowało sfery „profanum”, brakowało zwyczajnie doświadczenia. A przecież…

  Możliwość komentowania słodka przerwa została wyłączona
 • Teolożka feministyczna

  gdzie archetyp silnej kobiety?

  Kobiety potrzebują mitów i narracji, które utwierdzą, rozbudują i stworzą przestrzeń znaczeń dla kobiecej siły. Emancypacja kobiet nie może iść jedynie po wytartych ścieżkach krytyki patriarchalizmu. Znane obszary krytyki, pobudzone emocjami wyniesionymi z traumy przykrych doświadczeń, oczyszczą rany, jednak nie zbudują „nowego serca”. Po przeżyciach „pustyni”, o której pisałam post wcześniej niezbędna jest rekonwalescencja w postaci budowania nowej, świeżej i kwitnącej tożsamości. Feministki jak prawdziwe archeolożki docierały w ostatnich dziesięcioleciach do prastarych mitów i legend, które mogły posłużyć jako źródło i podstawę ich nowego świata. Rekonstrukcja jednocześnie istniała z praktyką reinterpretacji, jak i transformacji mitów, które nosiły znamiona dyskryminacji płci. Po czasie „odkopywania starych kości” nadszedł w końcu czas na…

 • Teolożka feministyczna

  pustynia

  Feministki przez dziesiątki lat zajmowały się teorią: krytyką tradycyjnych teorii czy tworzeniem nowych przestrzeni znaczeń i symboli. Wspólnym mianownikiem odczuć kobiet zajmujących się filozofią czy teologią feministyczną jest wrażenie znalezienia się na pustyni: na pustyni znaczeń, na pustyni symboli, na pustyni doświadczeń, na pustyni teorii, historii, narracji, pustyni mitów i pustyni źródeł. Stąd czerpać? Do czego się odwołać? Gdzie szukać? Na czym budować? Co przemieniać? Gdzie i co transformować? Niemiłe odczucie, szczególnie iż poziom teorii mocno łączy się z doświadczeniem społecznym, kiedy feministki były i są ostro krytykowane (niezrozumiane, odrzucane, zwalczane) przez otoczenie. Szczególnie bolesne kiedy dyskryminacja przychodzi również od strony własnej płci. Tak więc na pustyni, którą spostrzegam również…

 • Teolożka feministyczna

  doświadczyć

  Miałam szczególną okazję doświadczyć zjawiska, które obce jest polskiej ziemi. Otóż podczas pobytu na konferencji w Glasgow brałam udział w nabożeństwie, którego liturgię przygotowały i prowadziły kobiety (ordynowane i świeckie) i w którym brały udział jedynie kobiety (z kilkuosobowym wyjątkiem). W liturgii było wiele elementów, kładących nacisk na doświadczenie zmysłowe (tak ważne w posmodernie). Tak więc oprócz tradycyjnych dla chrześcijańskiej liturgii elementów jak śpiew, wspólna modlitwa czy wyznanie wiary, był np. taniec. Wszystkie też elementy liturgii były sprawowane bardzo swobodnie, z dużym naciskiem na poczucie wspólnoty i bliskości. Wspominam te doświadczenie bardzo emocjonalnie i nawet jak to piszę, to na wspomnienie w oku kręci mi się łza wzruszenia. Niezwykle pięknym…

  Możliwość komentowania doświadczyć została wyłączona
 • Teolożka feministyczna

  idźmy na terapię

  Zajmując się feministyczną analizą patriarchalnych struktur społecznych, mam wrażenie że owa „walka płci” to jakiś związek typu: ofiara – oprawca. Związek ów z perspektywy psychologicznej jest silny i co ciekawe, niejednoznaczny. Zarówno ofiara bowiem odgrywa rolę oprawcy, jak i oprawca gra rolę ofiary. Ta naprzemienna wymiana ról i cała relacja pełne jest emocjonalnych zranień i bazuje na niskiej samoocenie obu stron. Nie będę pisać o wszystkich aspektach tej neurotycznej więzi, ale najważniejsze wypunktuje: – oprawca czuje się lepszym poniżając ofiarę i daje ofierze do zrozumienia, że jest gorsza (ty szmato) – ofiara czuje się lepsza będąc ofiarą i poniża ze swojej perspektywy oprawcę (ty grzeszniku) – obie strony starają się…

  Możliwość komentowania idźmy na terapię została wyłączona
 • Teolożka feministyczna

  doświadczenie paradoksu

  Kobiety zaangażowane w Kościół przeżywają dwa sprzeczne doświadczenia wynikające z ich zaangażowania w życie wspólnot oraz rzeczywistość bycia kobietą. Życie pełne jest paradoksów, jednak te przekonanie nie pomaga i nie tłumaczy owych sprzeczności. I. Doświadczenie wyprzedza teorię: W życiu Kościoła kobiety bardzo często pełnią odpowiedzialne funkcje, obowiązki, odpowiedzialności, realizują ambitne projekty i zadania. Kobiety są m.in. duszpasterkami – terapeutkami, nauczycielkami (nie tylko dzieci i młodzieży), teolożkami, biblistkami, czy liderkami… można tutaj wymienić chyba prawie wszystkie możliwe aktywności i przejawy zaangażowania. Realnie pełnią funkcje, które teoretycznie należne są (tylko) kapłanom. Wielokrotnie pełnią te obowiązki z chęci pomocy i dlatego, że inni przychodzą do nich po ratunek i pomoc. Tym samym doświadczenie…

  Możliwość komentowania doświadczenie paradoksu została wyłączona
 • Teolożka feministyczna

  joke od Dothy ;)

  Nie jest to zbyt teologiczne, ale można się pośmiać,w ramach ćwiczenia: jakie są dowody na to, że Jezus był Polakiem? ………………………………………… Trzy dowody na to, że Jezus był Meksykaninem: 1.Miał na imię Jezus 2. Był dwujęzyczny 3. Władze go nie lubiły Ale możemy też wysnuć wniosek, że Jezus był czarny: 1. Mówił do wszystkich ‚bracie’; 2. Lubił Gospel 3. Nie miał uczciwego procesu Równocześnie jednak mamy dobre argumenty na to, że Jezus był Żydem: 1. Wszedł w Interes Ojca 2. Mieszkał w domu aż do ukończenia 33 lat 3. Był pewien, że jego Matka była dziewicą, a ta z kolei była pewna, że On jest Bogiem Znakomicie możemy udowodnić też,…